Bijdragen aan Dossier Deemsterland

Leden van het Heimdal genootschap kunnen nu op nog veel meer manieren bijdragen aan dossier Deemsterland.

Hoofdlijnen

  1. Het gedrukte dossier wordt veel uitgebreider. Het is de bedoeling elke aflevering te vullen met uiteenlopende bijdragen van zoveel mogelijk leden. Er is ruimte voor verhalen (al dan niet in meerdere delen), voor verslagen van onderzoeken, voor kaartmateriaal, maar ook voor illustraties, analyses, opinies en voor alles over Deemsterland wat de leden interesseert.
  2. Het bekende online onderzoek op de website wordt uiteraard voorgezet. In het algemeen zal een onderzoek zich uitstrekken over een langere periode dan voorheen (en dus wat trager verlopen), zodat meer mensen kunnen deelnemen op een moment dat het hen goed uitkomt.
  3. Nieuw is echter dat er meerdere onderzoeken tegelijk kunnen lopen. Mensen kunnen alleen of in teams een onderzoek voorbereiden en uitvoeren, en dit kan zowel online als offline plaatsvinden. In beide gevallen bestaat de mogelijkheid om de resultaten van het onderzoek in het gedrukte dossier op te nemen.

Werkwijze

  1. Bijdragen aan het gedrukte dossier zijn zeer welkom. Alle leden worden aangemoedigd om bijvoorbeeld een artikel te schrijven of een kaart van hun favoriete stad of streek te maken. Elk onderzoeksonderwerp is mogelijk, variërend van bijvoorbeeld historie, mode, techniek, krijgskunde, biologie, spionage en lokale sagen en legenden, tot maatschappij, politiek, muntstelsel volkenkunde, parawetenschappen, occultisme en religie. Deemsterland blijkt namelijk van enorme omvang en is kennelijk onontgonnen terrein voor mensen van deze wereld, zodat iedereen die dat wil zelf kan vaststellen hoe een bepaald aspect van die wereld eruit ziet. Voor overleg, om doublures in onderzoek te voorkomen en voor de coherentie van de verslaglegging* kan een onderzoeker vooraf contact opnemen met de secretaris voor de laatste stand van zaken.
  2. Voor elk online onderzoek maakt de secretaris op de site een bericht aan met de belangrijkste informatie. Daaronder kunnen belangstellenden in de loop van de tijd (vaak enkele dagen tot  soms weken) reageren, bijvoorbeeld als voorbereiding van het onderzoek of tijdens de uitvoering ervan. In de praktijk vertellen deelnemers daarbij wat ze willen onderzoeken (en hoe) en met wie ze gesprekken (willen) hebben. Uiteraard kunnen ze ook met elkaar overleggen en voorstellen doen. Waar gewenst zorgt de secretaris voor administratieve ondersteuning en aanvullende informatie.
  3. Mensen kunnen een onderzoek aanmelden bij de secretaris en zich daarbij opgeven als onderzoeksleider. Er wordt dan een bericht aangemaakt met een omschrijving en eventueel illustraties en ander materiaal, waarop andere leden zoals gebruikelijk kunnen reageren. Het forum kan hierbij op verschillende manieren gebruikt worden. Soms zal het vooral dienen voor overleg tussen de deelnemers en zullen deze onderzoek en rapportage verder offline uitvoeren. Andere keren vinden voorbereiding en daadwerkelijk onderzoek voor een belangrijk deel online plaats, waarbij de onderzoeksleider de rol van secretaris op zich kan nemen.

Ik wens iedereen veel succes, en hoop op mooie bijdragen. Neem daarvoor alle tijd die u nodig hebt.

Roderick Avezaath,
Secretaris

* Coherente verslaglegging: hoewel nog zeer karig zijn er inmiddels enige grote lijnen bekend van onder meer de geografie, politieke/maatschappelijke verhoudingen, stand van wetenschap en techniek. De secretaris kan u daar meer over vertellen. Ongeschreven regel is uiteraard dat leden zich niet zonder overleg in elkaars onderzoek roeren.