Bugatti Veyron van Bernard Heutinck

7. Leiden in last

Dossier Deemsterland / aflevering 7

De afspraak stond voor maandag, twintig uur dertig; Johanna, Gaston, Heleen en Jens zouden de koppen bij elkaar steken. Er waren inmiddels zoveel aanwijzingen dat sommigen verzuchtten dat ze door de bomen het bos niet meer zagen.Het plan was te overleggen, en te kijken welk spoor opgepakt zou worden. Maar de avond verliep anders dan  verwacht. Dramatischer.

Kort ervoor had Heleen contact met mij opgenomen. Ze had de brieven van Titus die ze in de oude pompbak, ofwel gootsteen, in Mattemburgh had gevonden, langs gebracht met het verzoek ze op de site te zetten. Ik heb ze hiernaast geplaatst. Ze werpen een misschien meer licht op de zaak, maar naar mijn mening vragen ze nog wel het een en ander aan uitzoekwerk.

Eerder al was Jens in hotel Nieuw Minerva langsgegaan om tot de ontdekking te komen dat de BMW-groep hem was voor geweest. Zij hadden al met de receptionist gesproken, maar na enige overredingskracht kreeg hij een notitie die op Titus’ hotelkamer was teruggevonden. Titus was van plan geweest na zijn afspraak in Leiden bij C. Rietman een brief op te halen, iemand die we al kenden als de onderstreepte persoon op de namenlijst van Titus, en daarna af te spreken met ene Heutinck.

Kort erna ontdekte Gaston wie C. Rietman was, deze bleek curator bij het Verzetsmuseum in Amsterdam te zijn, en Titus zou inderdaad met hem hebben afgesproken een brief af te halen, zodat deze door Bernard Heutinck kon worden onderzocht. Bernard Heutinck inderdaad, een van de leden van ons genootschap, de vierde generatie in een familie van antiquairs. Na een korte e-mailwisseling meldde Bernard zich op de site, en de twee heren besloten binnenkort in Amsterdam langs te gaan voor nadere bestudering van de brief. Ook vernam Gaston van zijn contact wie K. Backus op de namenlijst van Titus was, dat bleek mevrouw prof. dr. Kathalijne Backus te zijn, hoogleraar geschiedenis van de Lage Landen in de Romeinse tijd. Ze werkte bij de Universiteit Utrecht, maar is inmiddels met emeritaat.

Johanna had ondertussen ontdekt dat het duistere huis uit de visioenen van Eloise ooit in Wageningen had gestaan, op de hoek van Boterstraat en Herenstraat, maar in 1972 verloren was gegaan door een allesverwoestende brand. Toen de naam van het enorme gebouw, Huize Torck, op de site besproken werd, kon Heleen melden dat het grote herenhuis lang in het bezit van haar familie was geweest, en dat haar opa daar tot de enorme brand regelmatig een kamer had bewoond. Vanuit Wageningen kwamen Johanna en Bernard daarna met meer informatie. Tegelijk met Huize Torck ging in 1972 een deel van het stadhuis in vlammen op, en later dat jaar ook nog een café en de noodaula van de universiteit. Brandstichting, werd er gezegd, en sommigen legden een link met een studentendispuut met ‘pyromanistische trekjes’ dat destijds in Huize Torck was gehuisvest. Eloise, wier visioenen bleven aanhouden, meldde dat ze een herinnering van iemand had opgepikt, misschien wel die van een overleden jongeman, een student misschien, die zich in het huis bevond. Maar het visioen was incompleet, en ze zag flarden van indringers, brand en doodsangst. Ze maakte een afspraak om over enige tijd een seance met Heleen te begeleiden, in de hoop dat die door haar verbondenheid met Titus, meer informatie uit de niet-stoffelijke werkelijkheid kon verkrijgen.

Maar toen brak de maandagmiddag aan. Die middag werd Heleen gebeld door Ton de Wagt, barkeeper bij Burgerzaken. Er was een brief binnengekomen, kennelijk al voor die maandag. Snel reisde ze af naar Leiden, en kwam enigszins tot haar verbazing erachter dat de Leidse ‘vriend’, met wie Titus op 21 december een afspraak had, voorstelde om diezelfde avond reeds op een nieuwe plaats in Leiden de overdracht van het beeldje uit te voeren. Kennelijk wist de Leidse vriend niet Titus verdwenen was, en hoopte hij het beeldje nog steeds aan Titus te slijten, hoewel tegen een hogere prijs.

Na enkele telefoontjes werd inderhaast besloten dat enkele leden van Heimdal genootschap ook naar Burgerzaken zouden komen, om daar naar bevind van zaken te handelen. Groot was de verrassing dat niet alleen Heleen, Gaston, Jens en Johanna zich in het grand café meldden, maar ook Bernard. Hij was met zijn Bugatti Veyron gekomen, en bood niet alleen zijn diensten maar ook een snelle rit aan.

Al snel werd, toen bleek dat de afspraak om negen uur die avond elders in Leiden was (zie de brieven hieronder), besloten met meerdere auto’s naar de plaats van afspraak te rijden. Pas nadat een korte verkenning was uitgevoerd, parkeerde Bernard zijn Bugatti op de afgesproken parkeerplaats en brak een, wellicht nerveus, wachten uit. Gaston, Johanna en Jens stonden een stuk verder verdekt opgesteld en hielden de omgeving in de gaten. Bernard en Heleen keken behoedzaam uit of de onbekende Leidse vriend zou opduiken.

Maar het wachten werd ruw onderbroken door een alarmerend telefoontje van Gaston. Hij had de bekende donkere BMW een stuk verderop voorbij zien rijden. Zouden ze ook op weg zijn naar dezelfde afspraak? Maar toen bleek dat de BMW juist in hoog tempo wegreed, steeds verder van de afgesproken plaats, sloeg de twijfel toe. Ze zouden ons toch niet te snel zijn af geweest? Al snel werd de ergste vrees bewaarheid, op een afgelegen plek stond een oude Mercedes, met open kofferbak en een persoon roerloos achter het stuur. In een oogwenk besliste Bernard met zijn sportwagen de BMW te achtervolgen, samen met Heleen. Gaston rende op de Mercedes af, kort daarna gevolgd door Johanna. Ze waren slechts op tijd om de bestuurder, vermoedelijk onze Leidse ‘vriend’, zijn laatste adem te horen uitblazen. Een halve bekentenis, zijn opa had het beeldje gestolen, zo leek hij te zeggen.

Met piepende banden doorkruiste de Bugatti het Leidse bedrijventerrein en al snel kregen Bernard en Heleen de snel rijdende BMW in het oog. Ze lagen nog ver achter, maar met de snelle sportwagen van Bernard kon de achtervolging alsnog een succes worden.

Snel onderzoek van de Mercedes leverde enkele zaken op die ze later wilden onderzoeken, en de indruk van een zware steen in de plaid in de kofferbak van de stationwagon. Toen hoorden ze de sirenes. Wie had de politie gebeld? Op de schoot van de inmiddels gestorven man lag een foto, dezelfde foto waarvan Gaston zich nu herinnert dat deze op het mobieltje van de vrouw met het mantelpak had gestaan, de vermoedelijke leider van de BMW-mensen in Burgerzaken, alweer enkele weken geleden. Ze zouden er toch niet ingeluisd worden? Kort overleg volgde, ook met de twee in de Bugatti. Haastig werd besloten zowel het onderzoek als de achtervolging af te breken. De Mercedes werd zo goed als kon schoongeveegd en ontdaan van aanwijzingen, zoals de foto en de plaid. Ook nam Johanna een buisje bloed af van de bestuurder, voor nader onderzoek. De Bugatti viel terug in snelheid en nam de eerste afslag. Het resultaat was niet zoals verwacht, maar de avond had voldoende sporen opgeleverd om de komende tijd op voort te onderzoeken.

De dag erna, dinsdag, leverde weer de nodige nieuwe informatie. Johanna’s bloedonderzoek wees geen bijzonderheden uit, de Leidse vriend had geen ziektes of genetische defecten. Maar via haar werk ontdekte ze wel dat het in de Mercedes aangetroffen rijbewijs toebehoorde aan een man die inmiddels al meermalen veroordeeld was voor kruimeldiefstallen, oplichting en lichtere vormen van geweldpleging. Hetzelfde gold voor zijn vader en diens vader, ze vormden een familie van kleine criminelen die al tientallen jaren hun sporen achterlieten in Rijks Opvoedings Gestichten, jeugddetentiecentra, en gevangenissen.

Bernards voorgevoel bleek juist. Vanochtend al was een donkere BMW bij zijn villa gestopt en had een zwaargebouwde man in donker kostuum bij de beveiliging geïnformeerd naar de Bugatti. Gelukkig had Bernard besloten de avond elders door te brengen en was de beveiliger goed geïnstrueerd. Nee, had deze gezegd, de Bugatti was enkele dagen in onderhoud, en de heer Heutinck was enkele dagen voor zaken in Duitsland. Maar of het nu politie was geweest? De auto had een zwaailicht, maar toen de beveiliger om legitimatie had gevraagd was de donkergeklede man snel vertrokken. De nummerplaat droeg in ieder geval het bekende kenteken.

Jens’ onderzoek naar diezelfde BMW leverde nieuwe informatie op, niet veel, maar wellicht wel schokkend. Hoewel Jens er tegen mij niet veel over wilde loslaten, kreeg ik de indruk dat hij stevig aan een aantal touwtjes had getrokken die hij nog had uit zijn tijd bij de commando’s, een tijd waarover hij overigens al helemaal het zwijgen toe doet. Maar ik geloof ook dat Jens echt boos is, sinds hij het idee heeft dat de BMW-groep hem, of misschien wel zijn nieuwe vrienden, heeft geprobeerd de moord op de Leidenaar aan te smeren. De BMW, zo meldde hij me, is van een type dat alleen door speciale eenheden wordt gebruikt. Dat hoeft geen politie te zijn, soortgelijke eenheden zijn er ook bij de AIVD, de MIVD en bij de Koninklijke Marechaussee, al wordt dat formeel altijd ontkend. Geen katjes om zonder handschoenen aan te pakken, met bijzondere bevoegdheden in het hogere geweldsspectrum. Naar het kenteken werd nog onderzoek gedaan, vertelde Jens.

Gaston vertelde me dat hij samen met Bernard deze dinsdag naar C. Rietman in Amsterdam zou afreizen, met wie hij een afspraak had. Verslag van deze ontmoeting, en het onderzoek van de brief door Bernard, volgt binnenkort. Maar ze hadden een spoor te pakken, zoveel was nu al duidelijk. Later wil hij ook contact met prof. dr. Kathalijne Backus opnemen, de emeritus hoogleraar uit Utrecht.

Heleen en Eloise tot slot hebben een afspraak om binnenkort de seance uit te voeren. Ze willen daartoe in de theekoepel in de tuin van het voormalige Huize Torck bijeenkomen. De voorbereidingen daarvoor zijn in volle gang, en ook van hun onderzoek volgt binnenkort een apart verslag op deze site.

Voor een volledige weergave van de gebeurtenissen van maandagavond verwijs ik graag naar het verslag onder deze pagina. Binnenkort weer meer informatie op nieuwe pagina’s, of via de reacties hieronder.

Afbeelding Bugatti Veyron door M 93, CC BY-SA 3.0 de, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=18977477 (bewerking Heimdal genootschap)

R.P. Avezaath

R.P. Avezaath

Secretaris van het Heimdal genootschap. Regelaar. Ambtenaar bij een middelgrote gemeente.

188 reacties op “7. Leiden in last”

 1. Hallo allemaal,
  gezien de brief van de heer Karsten zou ik willen proberen de steen van de “vriend” veilig te stellen. Ik vrees alleen dat we niet op zo’n korte termijn het gevraagde bedrag bij elkaar kunnen brengen. Of heeft er al iemand wat opzij gelegd?

  1. Prima plan. Nee, ik vrees dat ik als uitsmijter niet zo rijk ben, maar wil wel bijdragen. Ik kan nog even pinnen 🙂 300 euro plus wat ik in mijn portemonnee heb. Dat zal niet weinig zijn, want ik betaal altijd liefst contact. Laten we zeggen de helft. Dus samen 450 euro.

 2. Als ik met Gaston naar Amsterdam ben om met curator Rietveld te spreken, kunnen we dan op tijd terug zijn in Leiden voor inspectie van een steen? Desnoods kan ik wel wat pecunia meenemen. In principe is mijn bolide snel genoeg, maar die verkeersboetes he? (en het overige langzame verkeer)

 3. Tja, we zouden kunnen afspreken bij Burgerzaken. Een paar mensen kunnen dan afspreken de Nehalennia steen op te gaan halen. Als we afspreken om daarna zelf op een parkeerterrein in de buurt bij elkaar te komen met meerdere auto’s (ik zal wat grote gipsblokken van de verbouwing en plaids om ze af te dekken in de auto leggen) dan kunnen we daar opsplitsen. Als we dan in de gaten gehouden worden door ‘het kwaad’ zoals Titus suggereert dan weten ze in ieder geval een tijdje niet waar de steen echt heen is. En als ze alleen Titus verwachten zijn ze vast niet bedacht op meerdere leden van ons genootschap.

  Ik zal in ieder geval vast wat pinnen en mijn nummerborden een beetje viezer maken…. Mijn auto is niet zo opvallend als die van sommige anderen…

 4. Heleen gaat naar Ton de Wagt toe. Wie meegaat of zich dichtbij opstelt mag het zeggen, de rest blijft gezellig aan zijn tafeltje zitten. Ton heeft een nieuwe brief. Ik zal deze bovenaan, in het hoofdstuk zelf, toevoegen, vanwegew de leesbaarheid. Dat kost me een minuutje.

  1. Mijn inschatting van onze “vriend” is dat het geld belangrijk is voor hem. Als iemand anders dan Titus verschijnt met het gewenste bedrag hapt hij wel toe. Maar we moeten wel met hem in gesprek kunnen komen dus we mogen hem niet bang maken.

 5. Als ik het nu goed begrijp gaan Bernard en ik in mijn auto naar de afspraak. Johanna en Jens naar een ontmoetingsplek in de buurt en Gaston met de Bugatti ook naar die ontmoetingsplek..
  Bernard en ik zijn onderweg naar de Touwbaan voor de ‘handel’ met ‘onze vriend’. Iemand een goed idee voor onze ontmoetingsplek daar in de buurt?

 6. Johanna, dat zou kunnen inderdaad. Maar Jens zag hem naar het Noorden gaan.
  Heleen: geen autolichten.
  Gaston: je ziet nu ook op parkeerterrein tussen Toolstation en Tannerschool, tegenover parkeerplaats Heleen en Bernard dus, helemaal aan het eind, een oude model auto staan. Een oude stationwagon Mercedes. Zijn achterklep staat open.

 7. Vraagje, was de Bugatti nu wel of niet hier?
  Gaston, er zit iemand in de Mercedes. Hij beweegt niet.
  Johanna, hmmm… Vertel, waarom? 🙂
  Bernard en Jens. De BMW slaat aan eind rechtsaf, Leidsedreef op. Lopend achtervolgen is zinloos.

 8. Gaston verleen jij of ik eerste hulp? De ander belt 112 en zoekt zonder iets aan te raken naar bewijsstukken rond de auto. In mijn auto liggen plastic boterhamzakjes om e.e.a. in te doen en mee te nemen (analyseer ik wel op t werk).

 9. Bernard: Engelendaal.
  Heleen: jij wijst Bernard op de BMW, hij rijdt jullie op 20 m tegemoet, maar dan over Engelendaal, richting Provinciale weg. Jullie moeten Engelendaal nog uitrijden en via U-bocht over Rietschans terug de Engelendaal op. Jullie hebben nog veel afstand in te halen.

 10. Johanna en Gaston: nog voordat jullie kunnen bellen, horen jullie sirenes. Meerdere.
  De man grijpt Gaston’s hand. Hij wil wat zeggen: het was politie. Ze hadden legi legitimatie.
  Johanna: achter in de auto ligt een kleed, met de indrukken en stof van een zware steen.
  Verder een rijbewijs voorin.

 11. Mocht de politie arriveren dan kan Johanna beter vertrokken zijn. Als onze vrienden met de BMW inderdaad connecties hebben bij de politie dan heb ik liever dan mijn gegevens worden opgenomen. Johanna kan beter op de achtergrond blijven.

 12. Sorry mensen, ik moet afnokken. Maar ik zorg ervoor dat ik snel verdwijn, als ik hoor dat de man door politie lijkt te zijn vermoord. Daar ga ik niet tussen zitten. Ik raad jullie hetzelfde aan. Ik bel jullie wel.
  En zoek uit welke politiedienst met dit type BMW rijdt, dat gaat me een paar gunsten en veel geld kosten, maar dit laat ik niet op me zitten.

 13. Bernard en Heleen, zelfde nummerplaat als Gaston eerder heeft gezien. Het is inderdaad de BMW-groep. Maar als je nu nog volgt, dan moet je de snelheid ernstig overtreden. Ook zie je andere blauwe zwaailichten, meerdere richting ongeveer de parkeerplaats, maar ook een die dezelfde weg als jij lijjkt te gaan volgen.

 14. Prima. Johanna en Heleen rijden net op tijd weg, via de Praxis, waar meer mensen wegrijden. De Bugatti slaat af.
  Ik stel voor om de afwikkeling binnenkort als gewone reacties op de site te zetten.
  Tijd is weer veel te snel gegaan. Nog acties of vragen nu?

 15. Ik ben diep onder de indruk van die arme “vriend”. Zoiets verdient toch niemand? Wat is dit voor een smerige zaak waarin we zijn terecht gekomen? Als Johanna me ergens af kan zetten bij een station dan ga ik huiswaarts. Tijd voor een stevige borrel!

 16. Bernard, dat is waar. Hopen dat ze dat niet gaan uitzoeken. Vraag is wel of ze gemerkt hebben dat jij aan het achtervolgen was. Eerste stuk heb jij hen en zij jou niet gezien, want dat was op aanwijzing Jens. Maar jullie stonden wel op de parkeerplaats. Spannend 🙂
  Heleen, prima.

 17. Zal het bloed van de dode man analyseren. Eens kijken of hij meer op zijn kerfstok heeft. Maar als de steen dus al een paar generaties in zijn familie was en dus zijn eigendom, zou dan een medium als Eloise misschien meer kunnen achterhalen waar de steen nu zou kunnen zijn? Ik zal Bernard af zetten waar hij dat wil (thuis?) en dan heb ik nog een ritje naar huis te maken en alle tijd om alles te overdenken.

 18. Iedereen: dank voor de aanwezigheid. Hopelijk beviel het. Mij in ieder geval wel, al ging het af en toe zo snel dat er wat kruisposten ontstonden, maar ik hoop dat het toch te volgen was. Graag weer tot binnenkort.
  Fijne avond verder!

 19. Johanna: goed dat je het bloed hebt genoemd, daar kan je er morgen inderdaad mee aan de slag. Eloise kan je inderdaad vragen of ze nog iets kan doen.
  Bernard en Gaston: proost, en rijd voorzichtig 🙂
  Vannacht slaap je waarschijnlijk (nog) veilig, Bernard. En beveiligingsdienst, prima plan.
  Ik weet niet of ik morgen al op alles een antwoord heb, maar graag weer tot binnenkort!!!

 20. Jullie tripje naar C. Rietman in Amsterdam met de Bugatti is nog een onderdeel wat ik binnenkort aan bod wil laten komen. Je hebt al een afspraak met Rietman weten te maken, via het secretariaat.
  Wat komt jullie het beste uit? Een verslag achteraf, of komen wij (jij, Bernard en ik) stapsgewijs via de reactiemogelijkheden van de site tot een resultaat? In het laatste geval hoor ik graag wat jullie van plan zijn. Dan reageer ik daar binnenkort op.

 21. Aan allen,
  Gisteren was wat mij betreft een snelle, actievolle maar bovenal leuke avond, waarvan nog allerlei losse eindjes netjes moeten worden afgewikkeld. Volgens mij heeft iedereen nu eigen interessante onderzoeken uitstaan, waarvan ik hopelijk binnenkort de eerste resultaten op de site kan plaatsen. Gezien de hoeveelheid zal dat niet allemaal tegelijk gebeuren, ik hoop daarom op jullie geduld. Graag tot snel.

 22. Hallo allemaal,
  ik heb begrepen dat Bernards Bugatti voor een servicebeurt naar Amsterdam gaat / moet. Dan gaan we dat combineren met een bezoekje aan C. Rietman. We bellen eerst het verzetsmuseum en vragen of C. Rietman aanwezig is. (we googelen wel eerst of we een voornaam of minstens een geslacht kunnen vinden dat vraagt wat makkelijker). Mochten we Rietman te pakken kunnen krijgen dan zou ik willen voor stellen om af te spreken bij http://cafesmitenvoogt.nl voor een lunchontmoeting / borreltje na openingstijd. Ik wil het graag informeel en gezellig houden.

  1. Hallo Gaston en Bernard,
   Cornelia Rietman is sinds enkele jaren curator bij het Verzetsmuseum. Je hebt haar gisteren telefonisch te spreken gekregen en was graag bereid om jullie de brief te laten zien die Titus bij haar zou komen bekijken. Ze was uiteraard benieuwd of je iets over de heer Karsten wist, omdat ze zich wat verbaasde dat hij verstek had laten gaan bij de afspraak.
   Jouw uitnodiging bij Café Smit&Voogt werd zeer gewaardeerd, en het gesprek verliep prettig. Cornelia Rietman was erg behulpzaam. Na een korte kennismaking beantwoordde ze de vragen die jullie stelden (welke?) zo goed als ze kon, waarna jullie naar het museum liepen om de brief nader te bekijken.

 23. Hallo allemaal,

  ik moet bekennen dat sinds ik me met de zaak van de heer Karsten ben gaan bezig houden, mijn wereldbeeld danig is veranderd. Mijn enthousiasme heeft er voor gezorgd dat ik iets te veel hooi op mijn vork heb genomen. Ik zou jullie zeer erkentelijk zijn als iemand mijn plaats in wil nemen voor een bezoek aan Kathalijne Backus. Ik weet niet meer dan jullie dus het is niet zo dat mijn aanwezigheid een vereiste is. Daar komt bij dat C. over twee weken op reis gaat en mijn aanwezigheid is daarvoor wel vereist. Ik hoop dat jullie begrip op kunnen brengen voor mijn afwezigheid. Ik leef echter in de volste overtuiging dat jullie het onderzoek ook zonder mij voort kunnen zetten. Ik zou zelfs niet verbaasd zijn als jullie de Heer Karsten hebben gevonden als ik weer terug ben op het oude nest.

  1. Gaston,
   Dat bezoek aan mevrouw Backus neem ik graag van je over. Tenzij iemand anders dat wil, dan kan ik ook meegaan. Ik heb nog niet zo’n idee wat ik zou moeten vragen. Maar dat komt wel goed. Hopelijk is het geen fragiel oud mevrouwtje. Weet iemand toevallig wat meer over die mevrouw Backus?

   1. Beste Jens,

    ik ben je zeer erkentelijk. Ik weet echter eigenlijk niets meer dan de informatie die ik al heb gedeeld. Aangezien ze op de lijst staat van de heer Karsten zou je er van uit mogen gaan dat ze elkaar kennen. Dat het mogelijk wat te maken heeft met de Nehallennia stenen is een gok die ik wel zou durven nemen. Maar ik denk dat ze wel te googelen is.

Geef een reactie