Lidmaatschap

Het lidmaatschap van het Heimdal genootschap staat open voor iedereen die een bijdrage wil leveren aan onze missie. Echter, vanwege de gevoelige aard van onze naspeuringen opereert ons genootschap in het geheim. Lidmaatschap kan daarom enkel worden verkregen via een aanvraag bij de secretaris van het genootschap, via het contactformulier.

Na voorlopige acceptatie volgt een kennismakingsperiode van drie maanden. Indien die periode naar de mening van zowel bestuur als kandidaat naar genoegen verloopt, zal de laatste een volledig lidmaatschap worden aangeboden.

Meer informatie over de inhoud van het lidmaatschap vindt u hier. Kandidaatleden kunnen in het algemeen van dezelfde faciliteiten gebruikmaken als volledige leden, zoals dossiers, nieuwsbrieven en bijeenkomsten. Voor hen gelden echter wel enkele uitzonderingen, zoals het vervullen van bestuursfuncties, en het voordragen van nieuwe kandidaatleden.

Aanmelden
U kunt uw lidmaatschap eenvoudig aanvragen door contact op te nemen met de secretaris van het genootschap, via het contactformulier.

Vermeld in uw bericht dan a.u.b. de volgende gegevens:

  1. uw voor- en achternaam;
  2. uw alias waaronder u op de website en in het forum bekend wilt zijn;
  3. een adres waar nieuwsbrief en dossiers naartoe verzonden kunnen worden;
  4. uw e-mailadres;
  5. een opsomming van relevante vaardigheden;
  6. zo u wilt, de reden waarom u zich bij ons genootschap wilt aansluiten;
  7. zo u wilt, een korte geanonimiseerde biografie en een foto.

Meer over het genootschap
Missie
Gedragscode
Wat we doen